Aktualności

Odpocznij :)

Każdy Polak zna 10 przykazań na pamięć.

Jednak nie każdy zna ich wersję biblijną, to jest oryginalną. Nie będziemy teraz zagłębiać się w szczegóły, jednak i tak dla niektórych mogą to być sprawy interesujące – szczególnie dla osób wierzących, pobożnych czy jakkolwiek inaczej nazwać ich zaangażowanie religijne.

Dekalog możemy znaleźć w dwóch miejscach Pisma Świętego:

– Księga Wyjścia 20,1-17 (Wj 20,1-17)

– Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21.

Z czasem omówimy wszystkie przykazania, jednak w tej chwili zwrócimy uwagę jedynie na 4. przykazanie – które mówi o świętym dniu. Tak – w Biblii 4. przykazanie dotyczy świętego dnia, a nie nadużywania Bożego imienia – jest to jedna z trzech znaczących różnic pomiędzy dekalogiem biblijnym a tym powszechnie znanym (katechizmowym).

IV przykazanie według Wj 20,8-11 brzmi następująco:

“Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.”

Przykazanie to nie tylko mówi, aby uświęcić jeden z siedmiu tygodnia, ale wskazuje również, który jest to dzień – siódmy. Nie pierwszy, nie “ósmy”, ale siódmy dzień tygodnia. Chociaż przyjęło się sądzić, że siódmym dniem jest niedziela (według normy ISO 8601), to jednak dla ludzi wierzących w Boga i jego natchnione Słowo – Pismo Święte – siódmym dniem jest sobota / Szabat [1]. Ponadto tekst z Wj 20,8-11 nie tylko mówi o odpoczynku, ale mówi także o pracy, aby pracować sześć dni, przez co wskazuje zalecany przez Boga porządek tygodnia.

Ktoś mógłby zapytać dlaczego należy w taki sposób organizować sobie życie? I w tej kwestii tekst biblijny nie milczy. Powodem, dla którego mamy pracować 6 dni, a siódmego dnia odpocząć jest uczczenie Boga, jako Stworzyciela:

“W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty”.

Jak ważnym, w ponowoczesnym świecie, jest odpoczynek. Gdy człowiek uświadomi sobie ile dobrodziejstw wynika z tych 24 godzin, które możemy poświęcić rodzinie, znajomym i przede wszystkim Bogu, nabierzemy sił do intensywnej pracy i nauki na resztę tygodnia. Bóg oczywiście się nie męczy [2], to jednak odpoczął [3], aby dać nam przykład jaki sposób funkcjonowania jest najbardziej efektywny, zdrowy i mądry.

Zauważmy, jak wiele wysiłku jest włożonego w to, aby ludzkość uwierzyła, iż to nie Bóg stworzył świat, tylko, że powstał przez przypadek. Jeżeli chcemy głośno zamanifestować naszą wiarę w Bożą moc stworzenia wszechświata z niczego,  powinniśmy uświęcić Szabat – pamiątkę Bożego dzieła stwórczego.

 


[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Tydzie%C5%84#Kolejno.C5.9B.C4.87_dni_tygodnia

[2] Iz 40,28: “Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan – to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona”.

[3] Rdz 2,2.3: “A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając”.

 

Konrad Pasikowski


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *