W co wierzymy?

W co wierzymy?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji*, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Pexels-photo-372326

Wszystkie podstawowe zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wraz z materiałami wideo (YouTube) dostępne są na stronie głównej Kościoła: kliknij tutaj.

*Zjazd Generalnej Konferencji odbywa się raz na pięć lat i jest spotkaniem o charakterze organizacyjnym przedstawicieli wszystkich Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wszystkich państw z całego świata. Wtedy też wybierana jest Rada Generalnej Konferencji (sprawująca władzę pomiędzy Zjazdami Generalnej Konferencji) oraz Przewodniczący Kościoła światowego.

 


Zasady Wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego