O nas

O nas

Jesteśmy zborem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Siedlcach, a nasi wyznawcy są obecni na Ziemi Siedleckiej od 80 lat. Nasza społeczność liczy aktualnie ok. 20 osób.  Co tydzień spotykamy się na nabożeństwach, a dokładniej w sobotę od godziny 10:00 do 12:30. Chwalimy wtedy Boga, dziękujemy za Jego prowadzenie, rozmawiamy na tematy biblijne i wspieramy się modlitwą. Co jakiś czas zostajemy po oficjalnej części nabożeństwa na wspólny posiłek.

 

Wspólne zdjęcie

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to społeczność chrześcijańska, wywodząca się z tzw. Wielkiego przebudzenia, jakie miało miejsce w XIX-wiecznym protestantyzmie amerykańskim. To przebudzenie, czy też ożywienie religijne, w dużej mierze związane było z ruchem milleryckim, który podkreślał aktualność apokaliptycznych proroctw oraz bliskie i chwalebne przybycie Jezusa. Stąd też nazwa adwentyści przywodzi na myśl łacińskie słowo adventus, czyli triumfalne nadejście władcy.

Drugi człon nazwy Kościoła (dnia siódmego) nawiązuje do 4. przykazania, które jest zapisane w Piśmie Świętym (Wj 20,8-11), a dotyczy ono zachowywania siódmego dnia tygodnia (soboty) jako dnia świętego, ze względu na upamiętnienie boskiego dzieła stworzenia. Tym samym chcemy podkreślić niezmienność Bożych przykazań, które wyrażają uniwersalną wolę Boga wobec każdego człowieka.

Wspólne zdjęcie

W centrum nauczania Kościoła znajduje się Jezus Chrystus, który jest Stwórcą, przychodzi w ludzkim ciele, rodzi się z dziewicy Marii w konkretnym miejscu i czasie historii ludzkości, żyje w łączności z Bogiem Ojcem i oddaje swoje życie jako prawdziwą ofiarę za grzechy wszystkich ludzi. Następnie, na trzeci dzień po ukrzyżowaniu, zmartwychwstaje i ukazuje się przez 40 dni swoim naśladowcom. Następnie udaje się On do nieba, aby pełnić funkcję reprezentanta ludzkości o Orędownika, jedynego pośrednika między Bogiem Ojcem a człowiekiem. Nasze życie doczesne, jest życiem wiary pochodzącej od Ducha Świętego, który uzdalnia nas do skruchy i wyznania grzechów, a spowiedź odbywa się w indywidualnym akcie modlitwy przed samym Bogiem. Badając Biblię, a szczególnie proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy, jesteśmy przekonani, że widzialne, słyszalne i chwalebne przyjście Jezusa (łac. adventus, gr. parousia) jest nie tylko pewne, ale również i bliskie, a my żyjemy w czasach ostatecznych. Nie wyznaczamy oczywiście daty paruzji, jednak naszą misją jest osobiste przygotowanie do tego wydarzenia oraz zachęcenie innych, aby szczerze i z otwartym sercem studiowali Pismo Święte, a następnie samodzielnie podjęli decyzję.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do osobistego kontaktu lub odwiedzenia głównej strony Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP: adwent.pl