Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę w godz. 10:00-12:30* w budynku Kościoła przy ul. Brzechwy 11 w Siedlcach.

Oto plan typowego nabożeństwa:

  • Pieśni i modlitwy

  • Czas podziękowań dla Boga i intencji modlitewnych

  • Czas dyskusji nad fragmentami Pisma Świętego (tutaj znajdziesz materiały pomocnicze)

Przerwa

  • Pieśni i modlitwy

  • Nauczanie Słowa Bożego (tutaj znajdziesz aktualny grafik osób nauczających)

  • Zakończenie nabożeństwa

Tutaj możesz wysłuchać retransmisję nabożeństwa jubileuszowego, które odbyło się 12 września 2015 z okazji 80-lecia adwentyzmu w Siedlcach. Nagranie zostało zarejestrowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny “Głos nadziei”. Retransmisję tę można było także usłyszeć w Radiowej Dwójce 10 stycznia 2016 r.:

 

* Niekiedy godzina zakończenia nabożeństwa może się wydłużyć ze względu na dodatkowy program. Co jakiś czas mamy również możliwość spożycia wspólnego obiadu po nabożeństwie.