Aktualności

Czym dekalog różni się od pozostałych przykazań?

Jednak chyba, żaden chrześcijanin nie stwierdzi, że można mieć innych bogów, oprócz Boga Jahwe, albo że można kłamać, zabijać, kraść, cudzołożyć czy nadużywać imienia Pana Boga na darmo. W niniejszym wpisie nie odniesiemy się do ww. tekstów Nowego Testamentu, jednak zwrócimy uwagę na różnicę jaką nawet Bóg uczynił w danych Izraelowi przykazaniach, bowiem wyróżnił On 10 przykazań od pozostałych przepisów. Oto wspomniane różnice:

 

DEKALOG

– wszystkie słowa dekalogu wypowiedział Bóg do całego zgromadzenia Izraela (Wj 20,1 por. Wj 19; Pwt 5,4.22);

– tablice świadectwa (dekalog) miały znajdować się w Skrzyni Świadectwa / Arce Przymierza (Wj 40,20);

– dekalog Bóg sam napisał na tablicach, własnym palcem (Wj 31,18; 32,16; Wj 34,1; Wj 34,28 Biblia Gdańska; Pwt 5,22);

– pierwsze tablice Mojżesz otrzymał od Boga (Wj 24,12; 32,15.16), a drugie sam musiał wyciosać, ale i tak Bóg je zapisał (Wj 34,1).

 

POZOSTAŁE PRZYKAZANIA

– zostały przekazane tylko Mojżeszowi (Wj 20,18-21; 24,12-18);

– pozostałe przykazania, zawarte w Torze, znajdowały się obok Skrzyni Świadectwa / Arki Przymierza (Pwt 31,24-26);

– przykazania te spisał Mojżesz na prawdopodobnie zwojach pergaminowych lub na papirusie (Wj 24,4; Pwt 31,24).

Widzimy zatem, że sposób podania, spisania i przechowywania był zupełnie inny. Rozróżnienie więc na dekalog i pozostałe prawa, nie są wymysłem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale jest pomysłem samego Boga.

 

PRZYKAZANIA DOBRE I “NIE-DOBRE”

Co ciekawe, w Ez 20,11-13 czytamy o przykazaniach (a dokładniej o szabatach), dzięki, którym człowiek żyje, jeśli je zachowuje. Natomiast w tym samym rozdziale, Ez 20,25.26 widzimy “przykazania, które nie były dobre” (mowa o ofiarach; w. 26) – te przykazania nie mogły zachować życia. Jest to kolejny dowód tekstowy, który wskazuje dystynkcję pomiędzy dekalogiem, a rozmaitymi przepisami.

 

PODSUMOWANIE

Powyższy wykaz tekstów wskazuje, iż gdy czytamy o przykazaniach, prawie lub przepisach w Nowym Testamencie, powinniśmy się zastanowić, które przykazania autor ma na myśli. Nie możemy wszystkich przepisów Bożych zamykać do jednego worka, bo albo dojdziemy do wniosku, że musimy składać ofiary i powrócić do rytuału żydowskiego (wszystkie przepisy obowiązują), albo że możemy zabijać, kraść itd.(bo żadne przykazania – czy to dekalog, czy to pozostałe przepisy nie obowiązują).

Jeżeli dekalog nie jest ważny dla chrześcijanina, to skąd możemy wiedzieć, co jest dobre a co złe? Co jest grzechem, a co już grzechem nie jest?

 

 


Fotografia przedstawia obraz Mojżesz z tablicami prawa, autorstwa Rembrandta; (1659); olej na płótnie; obraz obecnie znajduje się w Galerii Malarstwa w Berlinie (Gemäldegalerie).

 

Konrad Pasikowski


2 comments

  • | 6 lat ago

    Witam bardzo serdecznie, tak jakbym czytał swoje myśli. Dziękuję za artykuł

    • | 6 lat ago

      Dziękuje za pozytywną reakcję, pozdrawiam 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *