Aktualności

Kobiety w Biblii

Współcześnie wiele się mówi o prawach kobiet, o ich równości w sferze politycznej i społecznej, czy o zrównaniu ich wynagrodzeń z wynagrodzeniami jakie otrzymują mężczyźni za swoją pracę. Mnie natomiast ciekawi jak żyły i jak postrzegały swoją rolę kobiety w czasach biblijnych.Kobiety opisane w Biblii, chociaż są wzmiankowane znacznie rzadziej niż mężczyźni, odgrywały ważne role w dziejach Bożego Kościoła. Od Ewy w Edenie do Marii,matki Jezusa, kobiety wielokrotnie zaznaczyły swoją obecność w historii tej Świętej Księgi. W Biblii wymienionych jest około dwustu kobiet,które w zależności od pozycji jaką miały w społeczeństwie różnie zapisały się na jej kartach. Były kobiety dobre, które pozytywnie zapisały się w historii biblijnego świata,ale były też kobiety złe i nikczemne próbujące pokrzyżować wolę Stwórcy.

Prześledźmy może na początek kilka z tych,których ścieżki życia były kręte, a serca zatwardziałe na miłość i prawdę Bożą. Piękna Filistynka imieniem Dalila występująca w Księdze Sędziów. Była ona ukochaną nazirejczyka Samsona wielkiego wojownika. Dalila na prośbę władców filistyńskich będąc przekupiona podstępnie wyciągnęła od Samsona tajemnicę jego nadludzkiej siły przyczyniając się do jego zguby (Sdz. 16).

Kolejną kobietą żyjąca z dala od Boga była Jezebel, córka fenickiego władcy Etbala, która z racji swego pochodzenia poślubiła króla Izraela – Achaba. Przebiegłość Jezebel doprowadziła do odstępstwa Izraelitów i oddawaniu przez nich czci fałszywym bogom. Na szczęście Bóg nasz Ojciec posłużył się prorokiem Eliaszem, który na górze Karmel pokazał swemu ludowi kto jest ich Bogiem i komu należy oddawać pokłon. O tym spektakularnym cudzie i dalszym losie niegodziwej Jezebel możemy przeczytać w 1 Księdze Królewskiej i 2 Księdze Kronik. (1 Krl 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21; 2 Kr 9,30)

Podobna do złej Jezebel była amonitka Naama, matka króla Roboama i jedna z żon Salomona, która odwiodła wielkiego patriarchę od Pana w stronę innych bożków namawiając go by postawił sanktuarium dla amonickiego bożka Molocha, co przyczyniło się do rozpadu niegdyś zjednoczonego królestwa (1Krl 14,21).

Na kartach Biblii można też znaleźć historię kobiet, które potrafiły podnieść się z grzesznego życia wierząc, że Bóg ma dla nich lepszą przyszłość. Jedną z nich jest Rachab – nierządnica z Jerycha, która pomogła izraelskim zwiadowcom w zdobyciu miasta obiecanego im przez Boga Jahwe. Usłyszawszy od nich jak cudownemu służą Bogu, uwierzyła i zapragnęła służyć Mu wraz ze swoimi bliskimi. Przeczytamy o niej w Księdze Jozuego w rozdziale 2.

Kolejnym przykładem kobiety podnoszącej się z grzechu to Maria Magdalena, która poszła za Jezusem zrywając ze swym grzesznym życiem. Maria przyłączyła się do Niego stając się szanowaną kobietą nawet wśród uczniów Jezusa. Dostąpiła Jego łaski stając się świadkiem Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania.

To, co cieszy naszego Pana to serce czyste, prawe i ze wszech miar miłujące Jego. Takie zaś były kobiety, które od początku uwierzyły w Niego pokazując to swoją postawą. Jedną z nich była Estera – bohaterka Księgi nazwanej jej imieniem, która została żoną króla perskiego Achaszwerosza. Wstawiła się ona za swoim stryjecznym bratem Mardocheuszem, gdy ten odmawiając oddania pokłonu człowiekowi, popadł w konflikt z najwyższym urzędnikiem perskim Hamanem, który z zemsty wymógł na królu Achaszwerosie dekret dający mu prawo do wymordowania całego narodu żydowskiego (Księga Estery).

Kolejna kobieta wiary to prorokini Izraelitów a zarazem jedyna kobieta-sędzia w Izraelu: Debora (żona Lappidota), która zachęcała Baraka do walki przeciw Syserze, dowódcy armii kananejskiego króla Jabina. Barak uwarunkował swój udział w tych walkach od decyzji Debory. W odpowiedzi na ultimatum Baraka, Debora odpowiedziała mu: “Pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety.(…)”. I to proroctwo spełniło się na Jael, która podstępem zabiła Syserę (Sdz 4-5).

O tym, że cierpliwość to cnota prowadząca do Boga przekonała się kolejna bohaterka kart Świętej Księgi, pełna uroku ale też pokory Sara – żona patriarchy Abrahama. To kobieta tak niezwykłej urody, która nawet w podeszłym wieku zachwyciła egipskiego faraona i jego lud. Sara (jeszcze jako Saraj) na polecenie Boga wyruszyła ze swoim mężem i jego siostrzeńcem w nieznaną, i pełną trudu drogę podróżując do miejsca wskazanego przez Jahwe. Będąc kobietą bezpłodną bolała nad faktem, że nie może obdarzyć Abrama potomstwem. Bóg wynagrodził ich wiarę i pokorę dając im upragnionego syna Izaaka, z którego powstał wielki naród, Naród Wybrany.

Na kartach Nowego Testamentu również przewinęło się wiele kobiet. Dostąpiły one niezwykłego przywileju przebywania z Synem Bożym stając się świadkami Jego ziemskiej misji. Jednymi z nich były Marta i Maria siostry Łazarza, które chociaż nie chodziły one bezpośrednio za Jezusem, to miały szczególne miejsce w Jego sercu, jak napisano: “Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza” (J 11,15). Kobietom dane było doświadczyć wskrzeszenia ich zmarłego brata Łazarza przez co zapewne umocniła się ich wiara w Zbawiciela (Łk 10,38-42), (J 11,1-44).

Opisana jest też kobieta zmagająca się od wielu lat z krwotokiem, kobieta nie znana nam z imienia, ale za to pełna niezwykłej wiary. Wiara jej była tak mocna i niewzruszona, że pragnęła dotknąć się tylko skraju szaty Jezusa wierząc, że to wybawi ją z wieloletnich cierpień (Mt 9,20-22).

Mamy w końcu przykład matki Jezusa Marii (hebr. Miriam), kobiety niezwykle pokornej i pełnej wiary. Gdy archanioł Gabriel zwiastował jej radosną nowinę z radością i uniżeniem przyjęła Boże polecenie. Będąc matką Jezusa czyniła wszystko to, co jej nakazał, a gdy został wydany na śmierć cierpiała razem z Nim pod krzyżem. Po zmartwychwstaniu Jezusa razem z Jego uczniami spędzała czas na modlitwie zawsze mając na względzie wolę jej syna (Dz 1,14). Bóg zawsze szanował kobiety i miał dla nich specjalne zadania, niejednokrotnie większe lub trudniejsze od tych, jakie otrzymywali mężczyźni. Dlatego wszystkim kobietom życzymy dzisiaj Bożych błogosławieństw i chęci poszukiwania Boga, bo jakie życie wybierzecie i jak je przeżyjecie, zależy tylko od Was.

 

 


Artur Załęski


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *