Okolicznościowe

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej (20.04.2019)

20 kwietnia 2019 r., podczas sobotniego nabożeństwa w naszym zborze miała miejsce uroczystość Wieczerzy Pańskiej.

Aby właściwie się przygotować na to wydarzenie w czwartek i piątek (w które nota bene przynależało to tzw. Wielkiego Tygodnia) mogliśmy spotkać się, śpiewać pieśni, modlić się oraz rozważać tematy duchowe:

  • Czwartek (18.04): “Co chrześcijaństwo ma do zaoferowania w XXI wieku?”
  • Piątek (19.04): “Czy z Bogiem można mieć realny kontakt w swoim życiu?”

Wieczerza Pańska prowadzona była przez br. Zygmunta Jakubika (diakon), Adama Obrębowskiego (starszy zboru) oraz Konrada Pasikowskiego (pastor i starszy zboru).

O tym jak rozumiana jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego komunia – nazywana właśnie Wieczerzą Pańską – można przeczytać obszerniej w 16. zasadzie wiary:

Wieczerza Pańska jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Jezusa, co jest wyrazem wiary w Niego jako naszego Pana i Zbawiciela. Chrystus obecny jest w tym doświadczeniu wspólnoty po to, by spotkać się ze swoim ludem i wzmocnić go. Uczestnicząc w tym obrzędzie, radośnie zwiastujemy śmierć Pańską aż do Jego powtórnego przyjścia. Przygotowanie do wieczerzy obejmuje rachunek sumienia, skruchę i wyznanie grzechów. Mistrz ustanowił obrzęd umywania nóg jako znak ponownego oczyszczenia, wyraz chęci służenia sobie wzajemnie na wzór Chrystusowego uniżenia oraz zjednoczenia naszych serc w miłości. W nabożeństwie wieczerzy Pańskiej mogą uczestniczyć wszyscy wierzący chrześcijanie.

 


Konrad Pasikowski