Aktualności

Wielkanoc: Dowody na zmartwychwstanie Jezusa

Velázquez (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez) (Spanish, Seville 1599–1660 Madrid) The Supper at Emmaus, 1622–23 Oil on canvas; 48 1/2 x 52 1/4 in. (123.2 x 132.7 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York, Bequest of Benjamin Altman, 1913 (14.40.631) http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/437871

Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to fundament chrześcijaństwa i wielka nadzieja nasza na życie wieczne z Nim. Co takiego wydarzyło się po tym, jak Jezus został złożony w grobie po swojej męczeńskiej śmierci na krzyżu? Co to oznacza dla nas, jako jego naśladowców? Czy mamy jakieś dowody na to, że zmartwychwstał?

Wiele pytań ciśnie się na usta i jakoś wewnętrznie pragniemy uzyskać na nie odpowiedź. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa tak oto napisał: “Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara” (1Kor 15,13.14). Paweł nie zostawia nam cienia wątpliwości, pisząc, że nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie.

Męczeńska śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela to sedno naszej wiary, ale też i ewangelii. To wypełnienie obietnicy jaką dał Bóg naszym prarodzicom w chwili gdy musieli opuścić ogród Eden z powodu swego nieposłuszeństwa: “Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). To właśnie tą obietnicę wypełnił Syn Człowieczy,który narodził się z potomstwa kobiety i przez swoją męczeńską śmierć na krzyżu zmiażdżył głowę starodawnemu wężowi.

Wielu ludzi, także tych wierzących potrzebuje nie tyle bezsprzecznego dowodu lecz swoistego upewnienia się czy nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Zobaczmy zatem jakie argumenty stoją za tym, że Chrystus zwyciężył śmierć:

1. Pusty grób Jezusa

Nie zaprzeczali temu żołnierze rzymscy,którzy na prośbę faryzeuszy pilnowali zapieczętowanego grobu i za ich namową rozsiewali plotkę o rzekomym wykradzeniu ciała Jezusa przez jego uczniów gdy ich samych zmógł sen.Twierdzili tak stanowczo pomimo tego, że za zaśnięcie na służbie groziły im poważne konsekwencje. Sceptycy powiedzą, że sam argument pustego grobu jest niewystarczający, gdyż mógłby on być pusty z wielu powodów.Jednakże świadectwa kobiet i pierwszych uczniów, którzy dali wyraz przekonaniu, że Chrystus zmartwychwstał były tak oczywiste, że gotowi byli oni ponieść za to śmierć, co stało się w przypadku Szczepana.

2. Chrystofania (objawienie po zmartwychwstaniu)

Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu objawia się wielu osobom. Jak sprawozdaje ewangelista Jan pierwszą z grona niewiast, które ujrzały Zmartwychwstałego była Maria Magdalena (J 20,11-18). Niedługo potem ukazał się wieczorem swoim uczniom, którzy z obawy przed prześladowaniami ukrywali się w zamkniętym pomieszczeniu. Jezus wszedł do nich pomimo zamkniętych drzwi i ukazał im swój bok i przebite ręce ( J 20,18-24; Łk 24,36-43).

Ewangelista Łukasz opisuje spotkanie Jezusa z idącymi do Emaus dwoma uczniami, którzy początkowo strapieni tym co się wydarzyło na Golgocie nie rozpoznają Go ( Łk 24,14-51). Chrystus ponownie odwiedza Wieczernik by spotkać się z Tomaszem, który wcześniej kwestionował świadectwa współbraci o zmartwychwstałym Panu ( J 20,24-29). Ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiadzkim gdy łowili ryby, pytając ich czy mają coś do jedzenia ( J 21,1-24). Apostoł Paweł opisuje w liście do Koryntian całą serię objawień Jezusa po swoim zmartwychwstaniu, gdzie w pewnym momencie ukazuje się ponad pięciuset braciom naraz ( 1Kor 15,5-8).

3. Nawrócenie Jakuba i Szawła

Brat Jezusa, Jakub był sceptykiem do czasu, gdy spotkał zmartwychwstałego Chrystusa. Wydarzenie to wywarło na nim takie wrażenie, że wkrótce stał się liderem wczesnego Kościoła. Radykalną przemianę przeszedł również Szaweł, któremu ukazał się Zbawiciel podczas jego misji do Damaszku, gdzie miał pochwycić pierwszych chrześcijan. Zdarzenie to zrobiło z Pawła, gdyż takie przybrał imię po chrzcie najgorliwszego naśladowcę Jezusa i krzewiciela wiary wśród pogan.

4.Zmiana życia tych co Go ujrzeli

Wielu z tych,co ujrzeli Chrystusa po Jego śmierci na krzyżu, przeszła wewnętrzną duchową przemianę. Nagle z ludzi bojaźliwych i kryjących się przed prześladowaniami stali się odważnymi mężami gotowymi głosić ewangelię bez względu na cenę jakimi były tortury czy ukamienowanie. Oni to przyczynili się do powstania pierwszych Kościołów i dominacji chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.

5. Przekazy historyczne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dobrze udokumentowane poprzez liczne źródła historyczne. Historycy tacy jak: Józef Flawiusz (37-110 n.e.) w dziele “Dawne dzieje Izraela”, Tacyt (55-120 n.e.) w “Rocznikach”, Swetoniusz (69-130 n.e.), Justyn Męczennik (100-165 n.e.), czy Tertulian (160-220 n.e.) bezpośrednio lub pośrednio potwierdzali o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zwanego Chrystusem. W dodatku historycy pierwszego i drugiego wieku, w tym Tacyt, Swetoniusz, Pliniusz Drugi i Lucjan z Samosaty potwierdzają ogromny wpływ tego nieprawdopodobnego wydarzenia na ludzi żyjących w tamtych czasach.

Największym dla mnie dowodem na to, że Jezus zmartwychwstał, jest przemiana życia jakiej doświadczają ci, którzy w Niego uwierzyli i naśladują Go każdego dnia. Pamiętajmy że Jezus Chrystus z prawdziwej miłości do nas zstąpił na ziemię, wziął na barki swoje wszystkie grzechy nasze i poniósł je na krzyż. Choć zrobił to z własnej woli, to pamiętajmy, że wcale nie musiał podnieść tego kielicha.


Obraz Wieczerza w Emaus, autorstwa Velazqueza (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez); (1622-1623 r.); olej na kanwie; obecnie znajduje się w zbiorze The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

 

Artur Załęski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


One comment

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *