Aktualności

(Z)aborcja?

Wydawać by się mogło, że 10 dni po “czarnym poniedziałku” fala uliczno-sejmowej “dyskusji” nad aborcją już przeszła.

Po pierwsze nie do końca – choćby dzisiaj wieczorem rozpocznie się pikieta kobiet pod domem jednego z czołowych polskich polityków. Ale nawet gdyby nie doszło do tego wydarzenia, nie można mieć wątpliwości, że problem nie zniknął.

Co Kościół Adwentystów Dnia Siódmego sądzi o aborcji?

Wiele współczesnych społeczeństw stanęło wobec konfliktu dotyczącego moralnego aspektu aborcji. Taki konflikt ma także wpływ na wielu chrześcijan, którzy chcą przyjąć odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego w okresie płodowym, zachowując równocześnie osobistą wolność kobiet.

Wśród szeregowych adwentystów istnieją pewne rozbieżności w podejściu do zagadnienia aborcji. Dlatego Kościół udzielił wyznawcom pewnych wskazówek opartych na szeroko pojętych zasadach biblijnych, zgodnie z którymi życia prenatalnego nie należy bezmyślnie niszczyć, a aborcja może być dokonana jedynie w najpoważniejszych przypadkach.

Kościół nie zajmuje miejsca sumienia poszczególnych osób; powinien jednak udzielać moralnych wskazówek. Aborcje powodowane chęcią kontroli urodzin, dokonania selekcji płciowej czy wygody nie mogą być przez Kościół usprawiedliwione. Jednak czasami kobiety mogą stanąć wobec wyjątkowych okoliczności, które stanowią poważne moralne i medyczne dylematy, takie jak silne zagrożenie życia kobiety ciężarnej, poważne zagrożenie jej zdrowia, poważne obciążenia dziedziczne (dokładnie zbadanego płodu) oraz ciąża wynikła z gwałtu lub kazirodztwa.

Ostateczna decyzja co do przerwania ciąży lub jej utrzymania powinna być podjęta przez kobietę ciężarną, po odpowiedniej konsultacji. Ponadto wszelkie próby wymuszania na kobietach czy to utrzymania ciąży, czy jej przerwania winny być odrzucone, jako pogwałcenie osobistej wolności.

Źródło: http://adwent.pl/index.php/o-kosciele/oswiadczenia/pytania/#1459265686625-17888c86-a19b

“Czarny protest” (3 października 2016), Siedlce ul. Świętojańska

Uczestnicy Protestu mieli także możliwość zapoznać się z powyższym stanowiskiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie aborcji, poprzez ulotki informacyjne rozdane przez pastora naszego zboru.

 


Konrad Pasikowski


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *