Kategoria: Teologia

All Posts


Jak czytać Apokalipsę?

Apokalipsa - najczęstszym skojarzeniem, czy nawet rozumieniem tego słowa, jest katastrofalny koniec…

Read More

“Nie będziesz zabijał” – 6. przykazanie

Które to przykazanie? Zacznijmy od tego, iż przykazanie "nie będziesz zabijał" jest 6. z 10 przykaz…

Read More

Biblijny chrzest (2): nowe życie

W poprzednim wpisie wykazaliśmy w jaki sposób dokonuje się biblijnego chrztu - przez całkowite zanur…

Read More

Biblijny chrzest (1)

Polskie słowo chrzest pochodzi od tytułu jaki jest używany w stosunku do Jezusa z Nazaretu - Chrystu…

Read More

Czy znasz 10 przykazań?

Odpowiedź wydaje się oczywista, przez co pytanie może być potraktowane niepoważnie. Jednak co, jeśli…

Read More